hpf-logo

john lise lehre

Dette blir den 5. menighetsplantingen i Livets Senter regi. John Lehre vil være pastor i den nye menigheten.
Til å begynne med, vil den anses som en satelitt forsamling. Når antallet blir ca 25 personer, vil den være en
LS menighet,på linje med de andre LS menighetene.

John har i lengre tid hatt et hjerte for ny menighet i Gran, som er et kommune- og handelssenter
på Hadeland. Det er ingen frikirkelig menighet der fram til nå. Siden John har hatt lederansvar
på Filadelfia Grua og på Salem Jaren, så er disse menighetene godt kjent med hans visjon.
Disse 2 andre pinsemenighetene støtter initiativet, og ønsker et godt samarbeid.

Til å begynne med vil vi ha gudstjenester i Gran annenhver søndag kl 12.
I tillegg vil vi ha ett felles møte med Filadelfia og Salem hver måned. Disse vil gå på rundgang.

Vi starter også husgrupper, og barn/ungdomsarbeid.

John Lehre er godt kjent med Livets Senter. Han er svigerfar til Morten Lien, som er ungdomspastor
i LS Hamar. Jeg har også kjent John en del år, og vi har utviklet et tillitsforhold.
Han er bestyrer på Evangeliesenteret Fjordtun.

Det er en stor glede i Livets Senter familien over at vi nå planter ut menighet nummer 5

Se mer info og møtekalender HER

Bli med og bidra!
Har du:
-Vitnesbyrd eller aktuelt stoff du ønsker å dele?
-Idèer om forbedring/utvikling av siden?

jon
Send til:
webredaktør, John Lehre
Tlf: 920 73 139
Mail: john.lehre@hebb.no
Postadresse: Fjordtun Evangeliesenter, Fjordlinna 962,
2750 Gran
 
 
hpf-icon Hadeland pinsefelleskkap består av tre kommuner, Jevnaker, Lunner og Gran. Pinsebevegelsen har en menighet i hver kommune i tillegg til Evangeliesenterets avdeling Fjordtun.
Les mer  blank

Send oss en melding:

Logg inn nettredaktører